Så arbetar Wx3 för att få nöjda kunder

Redan innan pandemin slog till hade onlinevård blivit en integrerad del de flesta vårdgivares vardag, men i samband med att pandemin slog till ökade en del vårdcentraler från ett hundratal videobesök i månaden till flera tusen. Wx3:s tjänster inom online vård och kommunikation har därmed på kort tid blivit ett självklart val för många vårdgivare.

Kommunikationsplattformen som bygger en hållbar digifysisk vård

På Attundahälsan fanns redan innan pandemin möjligheten att arbeta och möta patienter digitalt. Genom att redan ha påbörjat arbetet med kommunikationsplattformen VårdX3, en helhetslösning för digitala vårdmöten, kunde det ökade behovet av digital vård bemötas snabbt och smidigt.

Trygga med sin kommunikationslösning

På Gammeluddshemmets vård- och omsorgsboende känner sig både personal och boende trygga i att ha en väl fungerande kommunikationslösning. Den personliga kontakten och den expertis de har hos Wx3 och COBS gör att de stannat som partner i över 10 år.