VårdX3 – en skräddarsydd plattform som möjliggör effektiva digitala vårdmöten i primärvården

– publicerad Göteborgs-Posten 8 mars 2020

Via tjänsten VårdX3 erbjuder wx3 Telecom en smidig lösning för primärvårdsaktörer som vill skapa sin egen digitala vårdcentral. Med hjälp av VårdX3 kombinerar den privatägda vårdcentralen Din Klinik i Göteborg digitala och fysiska patientmöten på ett framgångsrikt sätt.

– När vi bestämde oss för att introducera digital vård på distans som ett komplement till den fysiska vården valde vi Wx3:s plattform. Vi var
tidigt ute med att erbjuda digitala vårdmöten som ökar tillgängligheten för patienterna. De effektiviserar även mötet mellan patient och läkare eller sjuksköterska, säger Martin Öst, klinikchef och specialistläkare i allmänmedicin på Din Klinik i Göteborg, som startade 2009 och erbjuder såväl fysiska som digitala patientmöten.

VårdX3 är en komplett och effektiv helhetslösning som inkluderar vårdmottagning med telefonväxel, digital tidsbokning och patientvideo i en och samma tjänst.

 

Fokuserade patientmöten med kvalitet
För Din Klinik har användningen av VårdX3 genererat mer kvalitativa patientmöten. Innan mötet får patienter i lugn och ro fylla i ett formulär där de beskriver sin sjukdomsbild och anledningen till att de söker vård. Din Klinik bedriver även en terapimottagning. Även de patienterna kan välja att träffa exempelvis en läkare eller psykolog via ett digitalt vårdmöte.

–Det gör att vi har allt underlag vi behöver när det väl är dags att träffa patienten, vilket spar tid för såväl oss som patienten och innebär att patienten slipper lägga tid på att flera gånger berätta om sin sjukdomshistoria. Det gör att vi verkligen kan fokusera på att möta och lyssna på patienten, oavsett om vi möts via videolänk eller fysiskt på vårdcentralen, säger Martin Öst.

Kontakta Wx3 Telecom

Ökad flexibilitet för patienten
–Eftersom våra patientmöten har blivit effektivare så har vi kunnat frigöra tid till att träffa fler patienter. Vi är en entreprenörsdriven vårdcentral vars ambition är att ständigt ligga steget före vad gäller service, kvalitet och tillgänglighet. VårdX3 hjälper oss att stärka vår tillgänglighet och servicenivå gentemot patienterna. Vi kan erbjuda dem en ökad flexibilitet och kan även träffa smittsamma patienter digitalt utan risk för smittspridning, säger Martin Öst.

Det unika med Wx3: s lösning är att den är helt integrerad med teleoperatör, video, tidbokning, datorstödd telefoni samt service och support. Det är en mycket kostnadseffektiv lösning och enkel att införa då ingen integration är nödvändig.

Tjänsterna baseras på etablerad standard, vilket gör att kommunikation kan ske med andra befintliga tjänster inom sjukvård. För vårdcentraler
innebär Wx3:s lösning att de kan ge patienten utökad service och att vårdcentralen kan utveckla sin egen profil och verksamhet.

Läs mer om Wx3

Tillsammans med våra kunder och partners har vi byggt en av marknadens bästa plattformar för avancerade kommunikationslösningar. Genom att lyssna på våra kunders behov, erbjuda personlig och skicklig service, har vi kunnat växa organiskt sedan 2002. Under den tiden har vi samlat på oss kunskap och gedigen erfarenhet. Idag är vi specialister på moderna telefoni- och kommunikationslösningar.

Läs mer om wx3

Trygga med sin kommunikationslösning

wx3 Telecom AB På Gammeluddshemmets vård- och omsorgsboende känner sig både personal och boende trygga i att ha en väl fungerande kommunikationslösning. Den personliga kontakten och den expertis de har hos Wx3 och COBS gör att de stannat som partner i över 10 år.