Kommunikationsplattformen som bygger en hållbar digifysisk vård

På Attundahälsan fanns redan innan pandemin möjligheten att arbeta och möta patienter digitalt. Genom att redan ha påbörjat arbetet med kommunikationsplattformen VårdX3, en helhetslösning för digitala vårdmöten, kunde det ökade behovet av digital vård bemötas snabbt och smidigt.

– Vi hade 1058 videobesök bara i november 2020 så det var helt klart bra att det digitala arbetssättet redan var en del av vardagen för oss – långt innan pandemin, säger Carl Tunberg, VD Attundahälsan.

Helhetslösning för vårdkommunikation
Med en helhetslösning för kommunikation där digitala vårdmöten sker i en egen mobil app, där callback med tidsbokning och en kraftfull telefonväxel samlats i en och samma plattform blir vården smidigare och mer effektiv. För patienten innebär lösningen en möjlighet att kommunicera med vården oavsett var de befinner sig.

– Att vi redan var igång med det digitala gjorde att övergången blev väldigt mycket lättare och möjliggjorde tex ett separat flöde för infektionspatienter. Vi har under hela pandemin sett till att patientsäkerheten säkerställs genom att bedöma vilka patienter som kan skötas digitalt respektive fysiskt säger Yasmin Sabetkar, Läkare och Bitr. Verksamhetschef, Attundahälsan.

God tillgänglighet trots pandemi
Attundahälsan har kunnat bedriva verksamheten med digifysiska vårdmöten och läkare som kanske haft en lättare förkylning eller som tillhör en riskgrupp har kunnat arbeta digitalt på distans. Med möjligheten till distansarbete för både läkare och sjuksköterskor behövde Attundahälsan aldrig oroa sig för bortfall i personalstyrkan och färre tider att erbjuda patienterna, en annars vanlig konsekvens av pandemin.

Digifysisk vård är framtiden
Att erbjuda patienten både digitala och fysiska möten på en enkel och tillgänglig plattform är framtiden. Digifysisk vård innebär att patienter som är infektionskänsliga eller har svårt att ta sig till vårdcentralen kan boka en digital undersökning av läkaren som i det skedet kan bedöma om ett fysiskt möte krävs.

– Att vi även erbjuder fysiska tider gör att vi finns tillgängliga för de som inte är så vana vid att hantera appar. Eftersom vi kombinerar det med den digitala vården frigörs fler lediga tider för de som behöver fysisk vård. Dessutom ser vi en positiv konsekvens av det digifysiska och det är att patienterna har blivit mer involverade i sin vård och behandling, säger Yasmin Sabetkar.

Tillsammans med våra kunder och partners har vi byggt en av marknadens bästa plattformar för avancerade kommunikationslösningar. Genom att lyssna på våra kunders behov, erbjuda personlig och skicklig service, har vi kunnat växa organiskt sedan 2002. Under den tiden har vi samlat på oss kunskap och gedigen erfarenhet. Idag är vi specialister på moderna telefoni- och kommunikationslösningar.

Läs mer om wx3

Trygga med sin kommunikationslösning

wx3 Telecom AB På Gammeluddshemmets vård- och omsorgsboende känner sig både personal och boende trygga i att ha en väl fungerande kommunikationslösning. Den personliga kontakten och den expertis de har hos Wx3 och COBS gör att de stannat som partner i över 10 år.